balklang

Vanuit de basisverzekering heb je recht op een vergoeding voor de behandeling van psychische klachten. Om zeker te zijn dat je behandeling vergoed wordt moet je psycholoog gecontracteerd zijn bij de zorgverzekeraars. Ter geruststelling kunnen we je zeggen dat wij bij alle verzekeraars een contract hebben. De vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico, voor  is dat vastgesteld op €-385,=. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg in het basispakket vergoed wordt. Het eigen risico betaal je aan je zorgverzekeraar.

De overheid heeft de behandeling van psychische klachten verdeeld in vier categorieën namelijk;  Kort, Midden, Intensief en Chronisch. Voor elke behandeling is er een behandelduur vastgesteld.

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van je klachten.
Helaas worden niet alle klachten vanuit de basisverzekering vergoed, zoals bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen, overspanning en Burn-out. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ze wel in het aanvullende pakket. Zoniet dan moet je de behandeling zelf betalen. Het tarief hiervoor is vastgesteld op €-95,= per zitting. Het is aan te raden om je polis er op na te kijken of te informeren bij je verzekeraar voor je aan behandeling begint.

Het kan voorkomen dat je tijdens de behandeling meer gesprekken nodig blijkt te hebben dan vooraf ingeschat. In dat geval kunnen we nog switchen naar een zwaardere categorie, zodat je wel verzekerd blijft van vergoeding.

 

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden teneinde kosten te voorkomen. Voor een niet nagekomen afspraak wordt 75 euro van het uurtarief berekend. Dit mag niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

psy