balklang 

 

Wanneer je denkt psychologische hulp nodig te hebben, raad ik je aan eerst contact op te nemen met je huisarts. Als psycholoog in de regio werk ik nauw samen met de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ. De hulp die ik bied geldt voor de meest voorkomende klachten. Je dient wel in de meeste gevallen door de huisarts verwezen te worden. Deze samenwerking zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek.

 

In het eerste gesprek inventariseer ik de klachten en leren we elkaar beter kennen. Daarna doe ik diagnostiek, zo krijg ik een duidelijk beeld van wat er aan de hand is en hoe je geleerd hebt met jezelf om te gaan en met de wereld om je heen. Dit doe ik door een klachtenlijst af te nemen en een persoonlijkheidsonderzoek te doen. Ook zullen we het hebben over je achtergrond. Zo worden je valkuilen, mechanismes en blinde vlekken duidelijk.

 

Om te verhelderen wat de diagnostiek inhoudt, heb ik bovenstaand schilderij gekozen om dit in beeld te brengen. De vele losse elementen van het schilderij die verbonden zijn door lijnen, vormen een geheel, maar ook de achtergrond hebben we nodig, want zonder achtergrond is er geen schilderij!

 

Na de diagnostiek krijgen we een toegesneden behandeling. Hierin richten we ons op het opheffen of beheersbaar maken van de psychische klachten. Ook het aanleren van zelfredzaamheid is een belangrijk doel.

 

Mocht later blijken dat je bij mij toch niet op de juiste plek zit dan verwijs ik je, in samenspraak met de huisarts, naar de Gespecialiseerde GGZ. Dit is een veel intensiever vorm van behandeling en vindt plaats buiten onze regio. Ter geruststelling wijs ik je erop dat onze huisartsen meestal erg goed verwijzen.

 

 psy