balklang

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan er ook wel misverstanden. Als je het met bepaalde zaken niet eens bent of je bent ontevreden over de bejegening of de hulp die je krijgt, laat het dan weten.

Een gesprek met je psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Als je dit moeilijk vindt, mag je ook mailen, een brief schrijven of opbellen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kun je de klacht voorleggen bij een klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Daar kun je informatie krijgen over je rechten als cliënt en over de mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Je kunt je klacht sturen naar Klachtencommisscie LVVP, t.a.v. mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507LB Utrecht. Of e-mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Stuur je brief dan naar het College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB in Utrecht.

    

Ψ PRIVACYSTATEMENT Mevr. drs. G.H. Tiebosch

Mevr. drs. G.H. Tiebosch, hierna te noemen Trudie Tiebosch, gevestigd te Mijdrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260648, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Trudie Tiebosch met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie

Trudie Tiebosch persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Trudie Tiebosch;

c. bezoekers van www.psychologenpraktijkderondevenen.nl;

d. alle overige personen die met Trudie Tiebosch contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Trudie Tiebosch verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail ) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

Trudie Tiebosch verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologenpraktijkderondevenen.nl; 

d. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Trudie Tiebosch verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Trudie Tiebosch kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Trudie Tiebosch persoonsgegevens verwerken. Trudie Tiebosch sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Trudie Tiebosch deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Trudie Tiebosch deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Bewaren van gegevens

Trudie Tiebosch bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij  hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

8. Wijzigingen privacystatement

Trudie Tiebosch kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van haar gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Trudie Tiebosch te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met haar door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop zij  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Trudie Tiebosch door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


  

 

 

 

 

psy