balklang

 

Een behandeling is altijd afgestemd op je hulpvraag en je individuele behoeften. Samen kijken we naar wat nodig is en hoeveel tijd we daarvoor nodig denken te hebben. Er is een aantal behandelmethoden die we daarbij kunnen gebruiken.

 

 

Cognitieve gedragstherapie

 

Dit is de meest toegepaste behandelvorm in Nederland. Het is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie in een kortdurende gestructureerde vorm die op het heden en de toekomst is gericht. Deze therapiemethode gaat ervan uit dat je gebeurtenissen op een bepaalde manier waarneemt en interpreteert. De therapie richt zich erop de negatieve en vaak irrationele gedachtes anders te bekijken. Daarmee krijg je een objectievere kijk op je eigen emoties en waarnemingen en hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en gaat je gedrag veranderen.

 

 

Gedragstherapie

 

Deze therapievorm wordt vaak gebruikt bij angststoornissen. Er wordt van uitgegaan dat de angst in een bepaalde periode is aangeleerd en dat deze ook weer afgeleerd kan worden. Er worden gedragsoefeningen gedaan waarbij je wordt geleerd met je angsten om te gaan.

 

 

Relatietherapie

 

In deze therapievorm brengen we de problemen van de vastgelopen relatie in kaart. Het is hierbij belangrijk dat beide partners aan de gesprekken deelnemen. Er wordt dan gekeken naar de manier waarop de partners elkaar met hun gedrag beïnvloeden. Omdat bijvoorbeeld emoties  niet worden geuit of er wordt niet goed naar elkaar geluisterd. Partners die vaak ruzie hebben, ‘uit elkaar zijn gegroeid’, waarbij jaloezie of ontrouw speelt of die seksuele problemen hebben, kunnen baat hebben bij relatietherapie. Ook wanneer de relatie een rol speelt bij individuele psychische klachten van één van de partners kan relatietherapie helpen.

 

 

Systeemtherapie

 

Deze therapievorm legt veel nadruk op de onderlinge verhoudingen, bijvoorbeeld in het gezin, in de vriendenkring of op het werk. De belangrijkste personen uit het systeem worden dan uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken. Het gaat hierbij dan vaak om de kinderen, de ouders, of andere huisgenoten.

 

 

Oplossingsgerichte therapie

 

In deze vorm van therapie wordt er niet gekeken hoe een probleem is ontstaan, maar alleen naar mogelijke oplossingen. Je wordt gemotiveerd om naar je sterke kanten en naar je successen in het verleden te kijken. Deze kan je gebruiken in de toekomst. Verder word je geprikkeld om gemotiveerd en ondernemend te blijven.

 

 

Coaching

 

Dit is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Je wordt ondersteund en begeleid in je leerproces. Het doel is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

 psy