balklang

 

Het kwaliteitsstatuut wordt later toegevoegd.

(......Waar mensen met elkaar werken, ontstaan er ook wel misverstanden. Als je het met bepaalde zaken niet eens bent of je bent ontevreden over de bejegening of de hulp die je krijgt, laat het dan weten.

Een gesprek met je psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Als je dit moeilijk vindt, mag je ook mailen, een brief schrijven of opbellen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kun je de klacht voorleggen bij een klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Daar kun je informatie krijgen over je rechten als cliënt en over de mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Je kunt je klacht sturen naar Klachtencommisscie LVVP, t.a.v. mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507LB Utrecht. Of e-mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Stuur je brief dan naar het College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB in Utrecht.)

psy

balklang 

 Bereikbaarheid

 

Monica werkt op maandag, dinsdag en donderdag van 9.15 uur tot 13.00 uur. Zij kan je op veel vragen antwoord geven en bij haar kan je ook afspraken maken.

 

Trudie heeft telefonisch spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 13.30 uur.

 

Het telefonisch antwoordapparaat staat altijd aan en als je een bericht inspreekt wordt je binnen 24 uur teruggebeld, behalve in het weekend.

 

Afspraken

 

Wil je een afspraak verzetten of annuleren, doe dat tenminste 24 uur van te voren. Een te laat afgezegde afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Bij ‘no show’ of een afspraak die te laat is afgezegd wordt een bedrag van €-75,= in rekening gebracht.

 

Waarneming

 

Tijdens vakanties en/of studie is er altijd een collega in de regio die de waarneming doet. De naam van deze collega en het telefoonnummer is dan ingesproken op het antwoordapparaat.

psy

 

balklang

Mijn naam is Trudie Tiebosch en ik werk als gezondheidszorgpsycholoog in De Ronde Venen.Trudie

Na mijn afstuderen als psycholoog heb ik nog een paar jaar culturele antropologie gestudeerd, met als specialisatie cross culturele psychiatrie. Dit omdat ik ook erg geïnteresseerd ben in andere culturen en het psychisch welzijn van mensen met een andere culturele achtergrond. Met dit uitstapje wist ik dat ik aan een grotere groep mensen mijn diensten kon verlenen en ben vervolgens mijn eerstelijnskwalificatie gaan halen. Dit heb ik al werkend gedaan bij een eerstelijnspraktijk in Purmerend en ben tegelijkertijd ook mijn eigen praktijk begonnen in Vinkeveen.

Sinds 1998 sta ik ingeschreven bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) als gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog. Eind 1998 was het inmiddels zo druk in mijn eigen praktijk dat ik in Purmerend gestopt ben en vanaf die tijd werk ik als solist. In 2005 heb ik mijn BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) registratie gehaald en sta ik ingeschreven als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) onder nummer: 89063718025.

Al vanaf het begin werk ik goed samen met alle huisartsen in de regio en ook met een aantal daarbuiten.

Na 5 jaar praktijk te hebben gehouden in Vinkeveen zijn wij verhuisd naar Mijdrecht waar ik een mooie praktijk heb in het centrum. Inmiddels woon ik ook zelf sinds 2000 vlak bij mijn praktijk in Mijdrecht. In mijn vrije tijd ben ik bezig in mijn biologische moestuin, speel ik flamencogitaar en geniet ik van de prachtige natuur om mij heen. Verder hou ik van lezen, varen en duiken.

foto

Sinds 2001 word ik geassisteerd door mijn secretaresse Monica Ubink. Zij is het visiteplaatje van de praktijk en staat iedereen altijd netjes en vriendelijk te woord.

 

psy

balklang 

 

Wanneer je denkt psychologische hulp nodig te hebben, raad ik je aan eerst contact op te nemen met je huisarts. Als psycholoog in de regio werk ik nauw samen met de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ. De hulp die ik bied geldt voor de meest voorkomende klachten. Je dient wel in de meeste gevallen door de huisarts verwezen te worden. Deze samenwerking zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek.

 

In het eerste gesprek inventariseer ik de klachten en leren we elkaar beter kennen. Daarna doe ik diagnostiek, zo krijg ik een duidelijk beeld van wat er aan de hand is en hoe je geleerd hebt met jezelf om te gaan en met de wereld om je heen. Dit doe ik door een klachtenlijst af te nemen en een persoonlijkheidsonderzoek te doen. Ook zullen we het hebben over je achtergrond. Zo worden je valkuilen, mechanismes en blinde vlekken duidelijk.

 

Om te verhelderen wat de diagnostiek inhoudt, heb ik bovenstaand schilderij gekozen om dit in beeld te brengen. De vele losse elementen van het schilderij die verbonden zijn door lijnen, vormen een geheel, maar ook de achtergrond hebben we nodig, want zonder achtergrond is er geen schilderij!

 

Na de diagnostiek krijgen we een toegesneden behandeling. Hierin richten we ons op het opheffen of beheersbaar maken van de psychische klachten. Ook het aanleren van zelfredzaamheid is een belangrijk doel.

 

Mocht later blijken dat je bij mij toch niet op de juiste plek zit dan verwijs ik je, in samenspraak met de huisarts, naar de Gespecialiseerde GGZ. Dit is een veel intensiever vorm van behandeling en vindt plaats buiten onze regio. Ter geruststelling wijs ik je erop dat onze huisartsen meestal erg goed verwijzen.

 

 psy

balklang

 

Je kunt je bij mij aanmelden met lichte tot matig ernstige psychische klachten en je kunt met de volgende psychische klachten bij mij terecht:

 

-  Angsten

-  Depressie

-  Overspannenheid en burn-out

-  Relatieproblemen

-  Verwerkingsproblemen door ziekte of verlieservaringen

-  Werk- en studieproblemen

-  Identiteitsproblemen

-  Seksuele problemen

-  Eetproblemen

-  Verslaving

-  Lichamelijke klachten

-  Problemen met vriendschappen

-  Eenzaamheid

-  Dwangmatig handelen of gedachten, die steeds terugkomen

-  Problemen met ouder worden

psy

balklang

 

Een behandeling is altijd afgestemd op je hulpvraag en je individuele behoeften. Samen kijken we naar wat nodig is en hoeveel tijd we daarvoor nodig denken te hebben. Er is een aantal behandelmethoden die we daarbij kunnen gebruiken.

 

 

Cognitieve gedragstherapie

 

Dit is de meest toegepaste behandelvorm in Nederland. Het is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie in een kortdurende gestructureerde vorm die op het heden en de toekomst is gericht. Deze therapiemethode gaat ervan uit dat je gebeurtenissen op een bepaalde manier waarneemt en interpreteert. De therapie richt zich erop de negatieve en vaak irrationele gedachtes anders te bekijken. Daarmee krijg je een objectievere kijk op je eigen emoties en waarnemingen en hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en gaat je gedrag veranderen.

 

 

Gedragstherapie

 

Deze therapievorm wordt vaak gebruikt bij angststoornissen. Er wordt van uitgegaan dat de angst in een bepaalde periode is aangeleerd en dat deze ook weer afgeleerd kan worden. Er worden gedragsoefeningen gedaan waarbij je wordt geleerd met je angsten om te gaan.

 

 

Relatietherapie

 

In deze therapievorm brengen we de problemen van de vastgelopen relatie in kaart. Het is hierbij belangrijk dat beide partners aan de gesprekken deelnemen. Er wordt dan gekeken naar de manier waarop de partners elkaar met hun gedrag beïnvloeden. Omdat bijvoorbeeld emoties  niet worden geuit of er wordt niet goed naar elkaar geluisterd. Partners die vaak ruzie hebben, ‘uit elkaar zijn gegroeid’, waarbij jaloezie of ontrouw speelt of die seksuele problemen hebben, kunnen baat hebben bij relatietherapie. Ook wanneer de relatie een rol speelt bij individuele psychische klachten van één van de partners kan relatietherapie helpen.

 

 

Systeemtherapie

 

Deze therapievorm legt veel nadruk op de onderlinge verhoudingen, bijvoorbeeld in het gezin, in de vriendenkring of op het werk. De belangrijkste personen uit het systeem worden dan uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken. Het gaat hierbij dan vaak om de kinderen, de ouders, of andere huisgenoten.

 

 

Oplossingsgerichte therapie

 

In deze vorm van therapie wordt er niet gekeken hoe een probleem is ontstaan, maar alleen naar mogelijke oplossingen. Je wordt gemotiveerd om naar je sterke kanten en naar je successen in het verleden te kijken. Deze kan je gebruiken in de toekomst. Verder word je geprikkeld om gemotiveerd en ondernemend te blijven.

 

 

Coaching

 

Dit is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Je wordt ondersteund en begeleid in je leerproces. Het doel is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

 psy

 

balklang

Vanuit de basisverzekering heb je recht op een vergoeding voor de behandeling van psychische klachten. Om zeker te zijn dat je behandeling vergoed wordt moet je psycholoog gecontracteerd zijn bij de zorgverzekeraars. Ter geruststelling kunnen we je zeggen dat wij bij alle verzekeraars een contract hebben. De vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico, voor 2018  is dat vastgesteld op €-385,=. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg in het basispakket vergoed wordt. Het eigen risico betaal je aan je zorgverzekeraar.

De overheid heeft de behandeling van psychische klachten verdeeld in vier categorieën namelijk;  Kort, Midden, Intensief en Chronisch. Voor elke behandeling is er een behandelduur vastgesteld.

Kort:    maximaal 294 minuten
Midden: maximaal 495 minuten 
Intensief: maximaal 752 minuten
Chronisch:  maximaal 750 minuten

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van je klachten.
Helaas worden niet alle klachten vanuit de basisverzekering vergoed, zoals bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen, overspanning en Burn-out. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ze wel in het aanvullende pakket. Zoniet dan moet je de behandeling zelf betalen. Het tarief hiervoor is vastgesteld op €-95,= per zitting. Het is aan te raden om je polis er op na te kijken of te informeren bij je verzekeraar voor je aan behandeling begint.

Het kan voorkomen dat je tijdens de behandeling meer gesprekken nodig blijkt te hebben dan vooraf ingeschat. In dat geval kunnen we nog switchen naar een zwaardere categorie, zodat je wel verzekerd blijft van vergoeding.

 

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden teneinde kosten te voorkomen. Voor een niet nagekomen afspraak wordt 75 euro van het uurtarief berekend. Dit mag niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

psy

 

balklang

Als je psychologische hulp nodig hebt dan is dat voor veel mensen een hele hoge drempel om die hulp in te roepen. Wij streven ernaar dat je die hulp in zo’n kort mogelijk tijdsbestek krijgt. Op dit moment hebben wij echter een wachtlijst. Dit betekent dat u zich wel kunt aanmelden, maar dat er contact opgenomen wordt indien er plek is om een behandeling te starten. Aangezien de wachttijden erg kunnen verschillen is het altijd raadzaam om telefonisch contact op te nemen voor de actuele situatie.Tussen het intakegesprek en de behandeling is er geen wachttijd. Mocht je de wachttijd te lang vinden, dan proberen we je door te verwijzen naar een collega in de regio die wellicht eerder tijd heeft.

Besluit je toch liever te willen wachten dan doen wij altijd ons uiterste best om de wachttijd zoveel mogelijk te bekorten. Dit zullen wij, zodra je belt, altijd met je bespreken en bezien wat de beste oplossing is.

psy

balklang

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan er ook wel misverstanden. Als je het met bepaalde zaken niet eens bent of je bent ontevreden over de bejegening of de hulp die je krijgt, laat het dan weten.

Een gesprek met je psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Als je dit moeilijk vindt, mag je ook mailen, een brief schrijven of opbellen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kun je de klacht voorleggen bij een klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Daar kun je informatie krijgen over je rechten als cliënt en over de mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Je kunt je klacht sturen naar Klachtencommisscie LVVP, t.a.v. mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507LB Utrecht. Of e-mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Stuur je brief dan naar het College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB in Utrecht.

    

Ψ PRIVACYSTATEMENT Mevr. drs. G.H. Tiebosch

Mevr. drs. G.H. Tiebosch, hierna te noemen Trudie Tiebosch, gevestigd te Mijdrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260648, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Trudie Tiebosch met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie

Trudie Tiebosch persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Trudie Tiebosch;

c. bezoekers van www.psychologenpraktijkderondevenen.nl;

d. alle overige personen die met Trudie Tiebosch contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Trudie Tiebosch verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail ) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

Trudie Tiebosch verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologenpraktijkderondevenen.nl; 

d. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Trudie Tiebosch verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Trudie Tiebosch kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Trudie Tiebosch persoonsgegevens verwerken. Trudie Tiebosch sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Trudie Tiebosch deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Trudie Tiebosch deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Bewaren van gegevens

Trudie Tiebosch bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij  hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

8. Wijzigingen privacystatement

Trudie Tiebosch kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van haar gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Trudie Tiebosch te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met haar door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop zij  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Trudie Tiebosch door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


  

 

 

 

 

psy

balklang

Psychologenpraktijk De Ronde Venen                       

Mw. Drs.G. H. Tiebosch
geregistreerd GZ-Psycholoog

(Lid NIP en LVVP)
BIG nr. 89063718025

Bozenhoven 95-L, 
3641 AD Mijdrecht

Telefoon: 0297-212777              

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

psy